Prachtige studentenkamers in Nijmegen "Ideale afstand en omgeving"

Huize Sonnaville Nijmegen

Privacy verklaring

HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die we van u krijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u zien welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of een van onze diensten afneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Waarom hebben we uw gegevens nodig

Als u HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN een opdracht geeft om een van onze diensten te leveren, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. De door u aan ons geleverde gegevens worden gebruikt om uw opdracht uit te voeren. Daarnaast hebben we een aantal gegevens nodig om de facturatie af te handelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen zoals de fiscale en boekhoudkundige verplichting (10 jaar). Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens eerder verwijderd tenzij de gegevens nodig zijn om lopende diensten uit te kunnen voeren.

Worden uw gegevens gedeeld?

HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN verstrekt uw persoonsgegevens met uw toestemming alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U dient zich ervan bewust te zijn dat HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@sonnaville.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u hierbij om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging

HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN heeft al haar servers en apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Er vinden automatische updates plaats op al onze pc’s. De website van HUIZE SONNAVILLE NIJMEGEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Tot slot

Als u vragen heeft over ons privacy beleid of als wij iets kunnen verbeteren horen wij graag uw feedback via klantenservice@sonnaville.nl. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Contactgegevens:

De Sonnaville B.V.

Kerkstraat 95

6543 KH Nijmegen Nederland

klantenservice@sonnaville.nl

KVK-nummer 10040801